Grundläggande körkortsteori
Fart, Hastighet och Broms

Fart är en levande kraft.
Högre fart ger högre rörelseenergi.
Det blir enorma krafter att bromsa ner vid ett hinder.


Om du väger 75 kg kommer du i en krock i 50 km/h väga 3000 kg (elefanter i baksätet).

Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka Rörelseenergi Trafiksäkerhet Bränsleförbrukning

 

Detta ska du kunna svara på:

Hur många meter på en sekund rullar bilen om du kör i 70 km i timmen?
Vad är Reaktionssträcka?
Vad är Bromssträcka?
Vad är Stoppsträcka?
Hur lång reaktionstid ca har en oförberedd förare innan han/hon börjar bromsa?
Hur kan du räkna ut reaktionssträckans längd?
Hur lång reaktionssträcka får du om du kör i 30 km/h (räkna med uträkningen i hastighetsuträkningen)
Hur ökar Reaktionssträckan om du ökar hastigheten till det dubbla?
Hur ökar Bromssträckan om du ökar hastigheten till det dubbla?
Hur ökar bromssträckan om du ökar hastigheten 3 gånger?
Hur ökar bromssträckan om du ökar hastigheten 4 gånger?
Hur ökar rörelseenergin?
Vad väger en förare på 75 kg om han krockar i 50 km/h?
Från vilken våning kan man jämföra en krock i 50 km/h?
Från vilken våning kan man jämföra en krock i 30 km/h?
Kan man förkorta stoppsträckan genom att vara handlingsförberedd och bromsberedd?
Påverkar hastigheten bränsleförbrukningen?

Här finns svaren:

Reaktionssträcka + Bromssträcka = Bromssträcka

Reaktionssträckan ökar med det dubbla 
Rörelseenergin ökar kvadratiskt (se samma uträkning för bromssträcka)
Bromssträckan ökar kvadratiskt
= 2 gånger högre hastighet =   4 gånger längre bromssträcka  (2x2)
= 3 gånger högre hastighet =   9 gånger längre bromssträcka  (3x3)
= 4 gånger högre hastighet = 16 gånger längre bromssträcka  (4x4)


Hastighet = Hur långt fordonet rör sig på en viss tid.
I Sverige mäter vi hastighet i kilometer per timme.

För att räkna om till meter per sekund kan man ta hastigeheten x 0,3
  30 km/h = 30 x 0,3 (3x3= 9)   Svar:   9 meter
  50 km/h = 50 x 0,3 (5x3=15)  Svar: 15 meter
  70 km/h = 70 x 0,3 (7x3=21)  Svar: 21 meter
  90 km/h = 90 x 0,3 (9x3=27)  Svar: 27 meter
100 km/h =100 x 0,3(10x3=30) Svar 30 meter

Reaktionssträcka = Den sträckan som fordonet hinner rulla medan föraren reagerar
Ca 1 sekund i reaktionstid för en oförberedd förare

En förare har olika reaktionstid beroende på olika faktorer. En trött förare reagerar långsammare. En alkoholpåverkad förare reagerar betydligt långsammare. En handlingsberedd förare reagerar mycket snabbare än en förare som tänker på annat än att det kan dyka upp ett hinder efter vägen. Yngre förare reagerar avsevärt långsammare än erfarna förare eftersom erfarna förare har lärt sig att vara mer handlingsförbereddoch oftare kör mer defensivti trafiken. Bäst reaktionsförmåga har erfarna förare i åldersgruppen 45-54 år.

Handlingsförberedd =Att man förväntar sig att något kan hända
Defensiv körning = Lugn, planerad, handlingsförberedd, förutseende, riskmedveten körning.

Bromssträcka = Den sträckan som fordonet hinner rulla medan föraren bromsar 

Stoppsträcka = Den sträcka som bilen rullar från det att föraren upptäcker faran tills bilen står still

Bromsberedskap = När du har foten beredd ovanför bromspedalen.
Stoppsträckan förkortas om du har bromsberedskap

Rörelseenergi - Den levande kraften 
Ett fordon i rörelse vill fortsätta rakt fram i en kurva. Du måste styra fordonet med kraft för att tvinga det att följa vägen i en kurva. Om du kör för fort räcker inte väggreppet (friktionen) för att hålla fordonet kvar på vägen. Även om väggreppet håller och du klarar av att hålla fordonet kvar på vägen i kurvan så kommer du att känna av centrifugalkraften (sidkraften) som drar fordonet utåt i en kurva. Det är hastigheten som avgör hur stor rörelseenergi och cenrifugalkraft det blir. Sedan är det väggreppet (friktionen) som avgör om fordonet kan hålla sig kvar på vägbanan. Högre hastighet ger en lägre friktion. Lägre friktion betyder att fordonet har mindre (lägre) chans att behålla väggreppet.

Rörelseenergins krafter

Föremål                   Normalvikt         50 km/tim            100 km/tim

Mobiltelefon                    100 g                    4 kg                       16 kg

Bärbar DVD                      2 kg                  80 kg                     320 kg

Matkasse                        10 kg                400 kg                   1600 kg

Hund                               30 kg              1200 kg                   4800 kg

Vuxen                             75 kg               3000 kg                 12800 kg

 

Krockar i olika hastigheter kan gämföras med olika fall från olika våningar i ett höghus eller elefanter i baksätet.
30 km/h = fall från 1:a våningen.
50 km/h = fall från 3:dje våningen.

Om du väger 75 kg kommer du i en krock i 50 km/h väga 3000 kg (elefanter i baksätet).

Trafiksäkerhet
För att det ska bli så trafiksäkert i trafiken som möjligt måste vi alla hjälpas åt att köra trafiksäkert. Vi brukar använda ordet defensiv. Defensiv körning innebär lugn, planerad, handlingsförberedd, förutseende, riskmedveten körning.

Bränsleförbrukning
Bränsleförbrukningen påverkas av vilken hastighet man kör i. Högre hastighet ger högre bränsleförbrukning.

Jag skriver in svar allt eftersom jag får tid, andra svar får du leta på i körboken eller på internet.

Länkar:

Rätt hastighet skonar miljön

Hastighet, olyckor och miljö

pdf Folder om bilbälte och hastighet

Till frågor om Alkohol Loch Droger i trafiken